Nhà máy nghiên cứu thực phẩm ILDONG

Vào thăm nơi nghiên cứu thực phẩm Ildong

Nơi nghiên cứu thực phẩm Ildong là nơi người dân toàn quốc hoàn toàn an tâm tin tưởng và thực phẩm Ildong luôn hết mình trong việc phát triển chất lượng ưu tú có thể ăn được của thực phẩm.

l Lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn thực phẩm Ildong

– Không ngừng nỗ lực phát triển sản phẩm mới và nghiên cứu tính khoa học hợp với tính chất từng sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt và thức ăn cho trẻ em và trẻ sơ sinh
– Thực phẩm đã được thử nghiệm lâm sàng và phát triển thực phẩm hay thức uống chức năng
– Thử nghiệm trên động vật chất dinh dưỡng thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt
– Thực phẩm Ildong khảo sát tỷ lệ thành phần dinh dưỡng bị mất đi trong khi chế biến thực phẩm

II Chức năng của nơi nghiên cứu thực phẩm Ildong

– Phát triển nghiên cứu ra sản phẩm mới (dinh dưỡng đặc biệt hoặc hỗ trợ sức khỏe hoặc thực phẩm tổng hợp)
– Phát triển ra nguyên liệu mới (nguyên liệu chức năng tốt cho sức khỏe)
– Phân tích thông thường bao gói, dụng cụ và thực phẩm (thành phần hay lý-hóa học hay sinh học)
– Phân tích các chất dinh dưỡng (thực nghiệm trên động vật và phân tích tỷ lệ thành phần dinh dưỡng bị mất đi)
– Đăng ký bằng sở hữu, khai báo/giấy phép
– Khảo sát nghiên cứu thực phẩm mới và phát triển thực phẩm mới thông qua hỗ trợ số học

III Tổ chức nghiên cứu

 

Nhà máy nghiên cứu thực phẩm ILDONG
Bình chọn nhé!!!