Hình ảnh sữa Hikid cập nhật liên tục tại Hikidvietnam.com

Hình ảnh sữa Hikid cập nhật liên tục tại Hikidvietnam.com

Hikidvietnam sẽ liên tục cập nhật hình ảnh mới nhất về các loại sữa Hikid theo từng đợt hàng chi tiết.

Cập nhật hình ảnh tháng 2/2017

Hình ảnh cập nhật tháng 3/2017

Hình ảnh sữa tháng 4/2017

Hình ảnh gửi sữa cho khách hàng bằng bưu điện

Còn nữa !!! Cập nhật liên tục

Hình ảnh sữa Hikid cập nhật liên tục tại Hikidvietnam.com
5 (100%) 2 votes